قصر پشمکی سونیک tag:http://sonicama.mihanblog.com 2019-01-16T09:00:31+01:00 mihanblog.com داستان 2016-10-14T07:21:14+01:00 2016-10-14T07:21:14+01:00 tag:http://sonicama.mihanblog.com/post/2 Alisa . خب میخوام وبلاگو با یه داستان شروع کنممیتونید توش ثبت نام کولید1_مارلین2_سحر3_ویولت4_کاترین5_نارنیا6_اینم فرماسم:لقب:سن:وزن:قد:نقاط ضعف:چیزایی که بدش میاد:دوستای صمیمی:رقبا:اخلاق کامل کامل:خب میتونید ثبت نام کنید خب میخوام وبلاگو با یه داستان شروع کنمPuppet Bonnie's Existential Life Crisis (Chat Icon by gold94chica
میتونید توش ثبت نام کولیدIWBLBY Sam Icon by relyon
1_مارلین
2_سحر
3_ویولت
4_کاترین
5_نارنیا
6_
اینم فرم
اسم:
لقب:
سن:
وزن:
قد:
نقاط ضعف:
چیزایی که بدش میاد:
دوستای صمیمی:
رقبا:
اخلاق کامل کامل:
خب میتونید ثبت نام کنید
]]>
سلوم 2016-10-02T10:15:31+01:00 2016-10-02T10:15:31+01:00 tag:http://sonicama.mihanblog.com/post/1 Alisa . سلومممممخوفین؟؟آلیسا هسدمبیشتریاتون احتمالا منو میشناسیناون وبمو که کلا توش گند زدم اصنولی میخوام از دوباره شروع کولممممخا اول سر میریم سراغ قانونا1.نظر می بایست داده بشه2.اگه با من مشکل دارید لطفا از وبم برید بیرون3.داستان اگه گذاشتع میشه بخونید پلیز4.باهم مهربون باشیدو نظرای دعوایی حذف میشه5.اگه خواستید کپی کنید حتما بم بگید اول6.به هیچ وجع به شخصیتا توهین نشه چه خیالی هام چه شخصیتای کارتون7.اگه غلط املایی داشتم بگیدخب اینم از قانونابعدا میبینمتونبوس باینویسنده ی اول:نویسنده دوم: ma

سلومممممLazyIcon I wanna use - 14 OwO by Jeyawue
خوفین؟؟Mabel Caramelldansen by AlanBokuno
آلیسا هسدمRaven: *GASP!* Awesome by LaddyLegasus
بیشتریاتون احتمالا منو میشناسینLazyIcon I wanna use - 2 by Jeyawue
اون وبمو که کلا توش گند زدم اصنYoung Haruka Nanase [Yawn] by FMAandYGO5dsgirl
ولی میخوام از دوباره شروع کولممممSmooooch Blue by NigiMariomasterCat
خا اول سر میریم سراغ قانوناRin Matsuoka [Laugh] by FMAandYGO5dsgirl

1.نظر می بایست داده بشهRin Matsuoka [Huh?] by FMAandYGO5dsgirl
2.اگه با من مشکل دارید لطفا از وبم برید بیرونSassy Purple Bab by VoltTecher
3.داستان اگه گذاشتع میشه بخونید پلیزCreepy Cute Coffee Girl ZZZ Happy Halloween Emoji by NIN-Neko
4.باهم مهربون باشیدو نظرای دعوایی حذف میشهGlassy!Sans Sad [Emot]- AU belong to Emiko-Fubuki by Maspaz04
5.اگه خواستید کپی کنید حتما بم بگید اولOMG- CalmChara II CalmTale icon by Debora-LittleChara
6.به هیچ وجع به شخصیتا توهین نشه چه خیالی هام چه شخصیتای کارتون2 by Kaweii
7.اگه غلط املایی داشتم بگید... by DulcineaNeruLP
خب اینم از قانوناMintleaf Flappy Ears Icon by GABAGARB
بعدا میبینمتونHappy Bunny Wave - Beemote by Happbee
بوس بای
نویسنده ی اول:
نویسنده دوم: marlin 

]]>